Påmeldingsskjema - EDLAND


  • 8 ukers kurs 15.oktober - 3.desember 2019
  • Tider: Tirsdager 18-20
  • Kurspris: kr 2.200,-
  • Sted: Fjellvang 
  • Instruktør: Marianne Hellstrand